AlarmTon - GSM alarm 2.0

Využití následujících údajů pro komerční účely pouze se souhlasem autora!

Schéma zapojení

Na následujícím obrázku je uvedeno kompletní schéma zapojení ve verzi 2.0. Oproti verzi 1.2 bylo zcela přepracováno napájení mobilu, které je nyní realizováno zdrojem na procesorové desce. Vstupy a výstupy zůstaly shodné s verzí 1.2. Vzhledem k výše uvedenému je značně odlišná i deska plošných spojů (viz dále).

Funkční popis schématu

Základní funkce jsou shodné s předchozí verzí, proto zde upozorním pouze na rozdíly.

Základem zapojení zůstává jednočipový mikroprocesor DM1. Protože s přibývajícími funkcemi narůstají i nároky na velikost paměti, zvolil jsem typ PIC16F648A-I/P. Tento typ má dvojnásobnou velikost paměti programu, cena je stejná.

Obvody pro zpracování signálů z čidel, obvody napájení mikroprocesoru, obvody signalizace výpadku napájení, obvody připojení mobilu, vypínače a LED a výstupní obvody zůstaly beze změny.

Vzhledem k absenci záložní 9V baterie byl zrušen jumper JP1 v předchozí verzi. Napájení lze nyní řešit několika způsoby:
1. Napájecí zdroj není zálohován, při výpadku dojde k nevratnému vypnutí alarmu
2. Je použit zálohovaný napájecí zdroj, při výpadku napájení alarm zůstává v činnosti, informace o výpadku napájení zprávou SMS je nefunkční.
3. Uspořádání procesorové desky umožňuje připojení nezálohovaného napájecího zdroje, jehož stav je sledován alarmem a připojení záložní baterie. V tomto uspořádání je v případě výpadku napájení poslána varovná SMS .

V zapojení přibyl stabilizovaný zdroj pro napájení mobilu. Tvoří jej součástky NA2, R22, R23, C9, C10 a VD4. K obvodu napájení mobilu patří i pomocná deska s kondenzátory 100uF/10V a diodou 1N5819.

Rozpiska součástek

V následující tabulce je uveden soupis všech použitých součástek, které se pájí na desku procesoru nebo na pomocnou desku. Součástky jsou běžně dostupné a mohou být nahrazeny jinými, které mají podobné parametry. Uvedené součástky byly zvoleny vzhledem ke svým elektrickým parametrům, teplotní odolnosti a ceně. Funkce jednotlivých součástek je popsána v předchozím odstavci.
V rozpisce není uveden konektor k mobilu, o kterém se více dozvite v sekci GSM alarm 2.0 - Konstrukce. Dále zde není uveden drobný konstrukční materiál (šroubky ap.), vodiče pro připojení LED a vypínače (pro auto) a vodiče pro připojení čidel.

Počet kusůHodnotaTypPouzdroDruhPoznámka
147uF/25VE47M/25VE2-5elektrolytický kondenzátor 
2100uF/10VE100M/10VE2-5elektrolytický kondenzátorna pomocné desce
8100nFCK 100N/63VC050-024X044keramický kondenzátor 
21000uF/10VE1000M/10VE5-10,5elektrolytický kondenzátor 
222pFCK 22P/63VC050-024X044keramický kondenzátor 
1PIC16F648A-I/PPIC16F648A-I/PDIL18procesor 
1S1G02S1G02JP1řadová svorkovnice 
1LP2950CZ-3.3LP2950CZ-3.378LXXstabilizátor 
1LM217TLM217TLM317CHLstabilizátor 
14.0MHzQM 4MHzHC49/Skrystal miniaturní 
410KRR 0.6W, vel. 02070207/7rezistor 
622KRR 0.6W, vel. 02070207/7rezistor 
4100KRR 0.6W, vel. 02070207/7rezistor 
147KRR 0.6W, vel. 02070207/7rezistor 
1390RRR 0.6W, vel. 02070207/7rezistor 
22R2RR 0.6W, vel. 02070207/7rezistor 
4470RRR 0.6W, vel. 02070207/7rezistor 
11KRR 0.6W, vel. 02070207/7rezistor 
2560RRR 0.6W, vel. 02070207/7rezistor 
1240RRR 0.6W, vel. 02070207/7rezistor 
1680RRR 0.6W, vel. 02070207/7rezistor 
14N264N26DIL06optočlen 
21N58191N5819DO41-10Schottkyho dioda1x na pomocné desce
51N40071N4007DO41-10dioda 
21N41481N4148DO35-10dioda 
7BAT46BAT46DO35-7Schottkyho dioda 
1BC327BC327TO92-EBCtranzistor PNP 
4BC337BC337TO92-EBCtranzistor NPN 
2BD680BD679TO126AVtranzistor NPN 
1BZX83V005.1BZX83V005.1DO35Z7Zenerova dioda 
5ARK306_2PARK306 2PARK3062Psvorkovnice 
3PSH02-02WPSH02-02WPSH02-02Wvidlice pro NAPpouze pro auto
 
 PFH02-02PPFH02-02P + kontaktyzásuvky pro NAP, VYP a LEDpouze pro auto 3x
 D01AD01Achladič LM217T 
 FS8548FS8548kontakty pro mobilna pomocné desce
 L53LIDL53LIDsignalizační LED 
 P-KNX1P-KNX1vypínač 
 SOKL18SOKL18patice pro procesor 
 HEPG21HEPG21napájecí jackpouze pro byt
 U-KP17U-KP17plastová krabička 

Rozmístění součástek

Na následujícím obrázku je uvedeno rozmístění součástek na desce ve verzi 2.0. Všechny součástky jsou umístěny shora, s výjimkou kondenzátorů C6 a C7, které se pájí na spodní stranu. Kromě součástek jsou na desce i dvě drátové propojky.

Popis rozmístění a poznámky pro osazování

Nejprve vyřízneme nebo odštípneme jeden roh desky a zapojíme dvě drátové propojky. Poté postupně osazujeme součástky od rezistorů, kondenzátorů, diod a tranzistorů, jako poslední osadíme stabilizátor NA1 a mikroprocesor DM1. Doporučuji použít pro mikroprocesor patici z důvodu případné záměny softwaru. Součástky nevyžadují zvláštní zacházení.

Ve verzi pro auto zapájíme konektory XJ10, XJ20 a XJ30, verze pro byt má LED diodu zapájenou přímo do plošného spoje, napájecí jack a vypínač je připojen pomocí krátkých vodičů. Po osazení součástek na horní straně desky zapájíme součástky na spodní straně. Jedná se o součástky C6 a C7. Umístění je zřejmé z obrázku.

Propojení procesorové desky a pomocné desky je řešeno krátkým kablíkem. Velikost a tvar pomocné desky je stejný jako rozměry baterie. Na pomocné desce jsou dva kondenzátory a ochranná dioda. Umístění je patrné z obrázku. Je nutné dodržet polaritu všech součástek. Přesné umístění kontaktů nám zaručí bezvadný spoj mezi pomocnou deskou a vlastním mobilem.

Oživení desky procesoru

Před připojením napájení vizuálně zkontrolujeme osazenou desku, zejména s ohledem na zkraty při pájení a polaritu součástek (kondenzátory, diody, optočleny, procesor). Připojíme vypínač a LED diodu (verze auto), vypínač má být sepnutý ( v tomto stavu je alarm vypnut). Procesor zatím do patice nezasouváme. Připojíme napájení a zkontrolujeme funkci stabilizátoru pro procesor, na výstupu má být 3,3V. Nejlépe to ověříme na patici procesoru, vývody 5 a 14. Poté krátkým drátem spojíme na patici vývody 14 a 17, dioda LED se musí rozsvítit. Změříme napětí na kontaktech na pomocné desce (tím ověříme funkci stabilizátoru, který nahrazuje baterii mobilu) - má být 4,4V. Pokud je napětí nižší nebo se mobil vypíná, je možné nahradit diodu VD4 drátovou propojkou. Zapojíme procesor, mobil zatím nepřipojujeme. LED dioda začne blikat. Tím je ověřena funkce procesoru, program běží. Připojíme mobil (musí být správně nastaven!, viz Nastavení alarmu), LED dioda ještě 4x až 5x blikne, pak se na 8s rozsvítí a zhasne. Tím je zkontrolována komunikace s mobilem, procesor si načetl data z mobilu. Přepneme vypínač (aktivujeme alarm), LED dioda začne krátce blikat. Vyzkoušíme funkci jednotlivých čidel (např. spojením příslušných svorek s GND či s UZ), odstavení alarmu, druhé vyzvánění atd. (viz sekce GSM alarm 2.0 - Popis).

Pokud jsme byli při osazování a pájení pečliví, funguje zapojení hned napoprvé. Přesto ho doporučuji nejdříve vyzkoušet "na stole" před namontováním na konečné místo. Případné opravy zkratu, otočené součástky ap. se totiž "na stole" daleko lépe dělají.© A.K. 1.9.2008