AlarmTon - GSM alarm 2.0

Umístění AlarmTonu - GSM alarmu

Pokud použijeme GSM alarm ke hlídání bytu, umístíme zařízení tak, aby nebylo na očích, ale zároveň bylo snadno dostupné. Je možné ho dát do skříně, na polici, připevnit na zeď atd. Zařízení je určeno pro vnitřní prostory.

Při použití v autě je umístění trochu složitější, lze ho umístit pod palubní desku, sedadlo, do kufru, vždy ale tak, aby nebylo hned vidět. Není vhodné ho umisťovat do motorového prostoru z důvodů teplotních šoků a vibrací. Podobné je to s umístěním skrytého vypínače, tam musíme zapojit fantazii, aby ho zloděj hned neobjevil. LED dioda se většinou umisťuje na palubní desku.

Vnitřní uspořádání AlarmTonu - GSM alarmu


Na obrázku je ukázáno uspořádání zařízení uvnitř krabičky. Mobilní telefon je upevněn pomocí spony z drátu, deska s procesorem pomocí šroubků. Propojení desky s mobilem je řešeno krátkým kablíkem s upraveným konektorem. Napájení samotného mobilu je pomocí nahradního zdroje a pomocné desky. Více v sekci Konstrukce.

Nastavení mobilu v AlarmTonu - GSM alarmu

Podrobný popis nastavení mobilu je uveden v sekci Nastavení alarmu. Manuál k ovládání telefonů Siemens si můžete stáhnout v sekci Ke stažení.

Připojení poplachových čidel


Poplachová čidla se připojují pomocí svorkovnice uvnitř plastové krabičky. K dispozici jsou čtyři nezávislé vstupy, každý je možné samostatně nastavit (viz předchozí odstavec). Jsou označeny Čidlo1, Čidlo2, Čidlo3, Čidlo4-. Vstup Čidlo4+ navíc umožňuje připojení vnějšího napětí (max.20V). Tento vstup se využívá ve verzi Auto pro indikaci startování motoru. Společný vývod poplachových čidel připojíme do svorky GND.
Napájení poplachových čidel je zajištěno pomocí svorky UZ, na které je k dispozici nestabilizované napětí ze síťového adaptéru nebo z autobaterie. Při použití zálohovaného zdroje je i tato svorka zálohována.

Všechny svorky jsou chráněny proti špatnému připojení, takže např. přivedení napětí na svorku Čidlo1 nezpůsobí poškození zařízení. K připojení čidel použijeme dvojlinku, při použití v autě stačí jeden vodič (jako druhý využijeme kostru vozu).

Při instalaci do automobilu musíme připojit vypínač do konektoru VYP, LED diodu do konektoru LED a naposled napájecí napětí do konektoru NAP. Při použití v bytě pak pouze připojíme síťový adaptér 12V/500mA. Je použit běžný napájecí konektor průměru 2,1mm, kladný pól uprostřed.

Svorky, označené R1 a R2 slouží pro připojení sirény a spotřebičů, ovládaných pomocí SMS zpráv. Na svorce R1 (R2) je po sepnutí kladné nestabilizované napětí. Siréna, resp. ovládaný spotřebič se připojuje mezi svorku R1 (R2) a GND. Zatížitelnost určuje použitý napájecí zdroj, max. však 1,5A. Pro spínaní spotřebičů s větším odběrem je lépe použít relé.© A.K. 1.9.2008