AlarmTon - GSM alarm 2.0

Využití následujících údajů pro komerční účely pouze se souhlasem autora!

Mechanická konstrukce

GSM alarm verze 2.0 používá stejně jako předchozí verze plastovou krabičku U-KP17, kterou dodává GM electronic a která se osvědčila. Její rozměry naprosto vyhovují, materiál je odolný a zároveň snadno opracovatelný. Protože způsob upevnění plošného spoje je stejný jako ve verzi 1.2 je úprava krabičky shodná s předchozí verzí.

Mobil i procesorová deska je upevněna do spodního dílu (to je ten, jenž má v rozích otvory pro spojovací šrouby), který má několik plastových sloupků, bohužel různě vysokých. Plastové sloupky, použité pro připevnění procesorové desky, je nutné zarovnat na výšku 5mm. Další plastové sloupky je nutno zcela odstranit (viz obrázek). Nejlépe je sloupky odštípnout kleštěmi a zbytek zarovnat malou bruskou. Pozor, vnitřní uspořádání plastových sloupků není symetrické (i když se na první pohled tak jeví), při otočení o 180 stupňů nenamontujeme ani desku ani mobil.

Procesorová deska i mobil je dále upevněn pomocí plastového distančního sloupku výšky 5mm a šroubku M3 s maticí zhruba ve středu krabičky. Nejprve je připevněna procesorová deska, další matičkou pak drátová spona mobilu. Ta je druhým koncem přichycena k plastovému sloupku. Pro přišroubování procesorové desky a drátové spony do plastových sloupků jsem použil šroubky do plechu 2,2x6,5mm.

V případě použití mobilu Siemens C35i je nutné vyříznout oválný otvor pro anténu nebo můžeme použít Siemens M35i, který má anténu integrovanou. Dále zhotovíme otvor pro vyvedení vodičů od svorkovnice. Ve verzi pro auto vyřízneme čtvercové otvory pro konektory XJ10, XJ20 a XJ30 a to ve spodním i horním dílu. Ve verzi pro byt vyvrtáme ve spodním díle otvor 8mm pro napájecí konektor typu jack, v horním díle otvor 6,3mm pro upevnění vypínače a otvor 5,3mm pro LED diodu. Napájecí jack se upevní pomocí centrální matice stejně jako vypínač matice, LED dioda je zapájena přímo v desce plošných spojů.

Do takto připravené krabičky pak lze namontovat oživenou desku procesoru s připojeným mobilem (samozřejmě zapnutým a nastaveným), připojit čidla a čtyřmi šroubky oba díly krabičky spojit. Ve verzi auto pak připojíme konektory VYP, LED a NAP, ve verzi byt napájecí jack.

Napájení mobilu

Na rozdíl od verze 1.2 není použit modul nabíječky, napájecí zdroj pro mobil je realizován přímo na procesorové desce. Pro propojení mobilu je použita pomocná deska plošných spojů, jejíž tvar a rozměry se shoduje s baterii a lze ji tak snadno použít místo baterie. Na pomocné desce jsou pouze připojovací kontakty, dva elektrolytické kondenzátory a ochranná dioda. Pomocná deska je trvale spojena s deskou procesorovou dvoužilovým kablíkem.

Komunikační kabel

Upravený konektorUpravený konektorPropojení s mobilním telefonem je realizováno pomocí krátkého komunikačního kabelu. Konektor k mobilu musíme mechanicky upravit, neboť vzhledem k použité krabičce je moc dlouhý. Konektor rozebereme a použijeme tu část, která nese kontakty. K těm připájíme 4-žilový plochý vodič délky cca 8cm. Zapojení pro telefon Siemens C35i (M35i) je následující: GND (XP3) -> pin č.1, TX (XP2) -> pin č.6, RX (XP1) -> pin č.5, zapnutí mobilu (XP4) -> pin č.3. Připájený vodič mechanicky zajistíme (např. pattexem). Konektor nemusí mít nevyužité kontakty. Mechanické řešení a číslování kontaktů konektoru v mobilu je patrné z obrázků.
Při použití SW 3.0 a vyšší je nutno propojit na upraveném konektoru pin č.7 s pinem č.1 (GND). Pokud tyto dva piny nespojíme, nebude fungovat automatické zapnutí mobilu při jeho samovolném vypnutí. Ostatní funkce a činnost alarmu zůstanou zachovány.
Zapojení pro telefon Siemens C55 (M55) a C60 (A60) je následující: GND (XP3) -> pin č.2, TX (XP2) -> pin č.4, RX (XP1) -> pin č.3, dobíjení baterie (XP4) -> pin č.1. Konektor se mechanicky liší od konektoru pro řadu 35 (45), je nižší a kablík se hůř připojuje. Pro tyto typy není vyzkoušeno automatické zapnutí mobilu při jeho samovolném vypnutí, takže další úpravy neprovádíme.© A.K. 1.9.2008