Alarmton - GSM alarm 2.0


Stručný popis Zařízení určené k signalizaci narušení střeženého objektu pomocí sítě GSM.
Způsob signalizace Voláním na předem určená telefonní čísla, v případě nedostupnosti nebo obsazení opakované po 60s, dále pomocí předem nadefinovaných SMS zpráv.
Počet volaných tel. čísel Max. 5
Počet volání Max. dvakrát
Délka volání 40s
Možnost změny telefonního čísla nebo textu SMS zpráv Ano, údaje jsou uloženy na SIM kartě
Možnost poslání SMS na více tel. čísel Ano, max. na tři tel. čísla
Počet poplachových vstupů 4, tři reagují na spojení se svorkou GND, čtvrtý buď na spojení se svorkou GND nebo připojení vyššiho napětí než 9V (max 20V)
Možnost konfigurace poplachových vstupů Ano, pomocí telefonního čísla v tel. seznamu
Zálohované napájení Možno řešit externím zálohovaným akumulátorem
Dobíjení baterie mobilního telefonu Baterie mobilu je nahrazena náhradním zdrojem
Signalizace výpadku napájení Ano, prostřednictvím SMS zprávy
Možnost připojení sireny Ano, doba činnosti 30s
Napájení Síťový adaptér 12V/500mA, autobaterie 12V
Rozsah napájecího napětí 9 - 20V
Odběr ze zdroje Max. 400mA při volání,trvale 8mA
Průměrná spotřeba 100mW
Rozměry 120 x 145 x 40 mm
Hmotnost 300g
Teplotní odolnost dána použitým mobilním telefonem Siemens C35i, ostatní součástky mají teplotní odolnost -25°C +85°C.

Hlavní rozdíly oproti verzi 1.2:
© A.K. 1.9.2008